Visie en Missie

Onze scholen en personeelsleden onderwijzen, werken, zorgen vanuit dezelfde visie en missie.

Onze visie:

Vanuit het Christelijk Franciscaans verhaal:

  • Onderwijs voor leerlingen met specifieke noden
  • Onderwijsaanbod aangepast aan elk individu
  • Onze uitgebouwde expertise ter beschikking stellen
  • Een aangename en professionele werkomgeving bieden

Onze missie: