Privacyverklaring

Beste leerling, ouders en mogelijke sollicitanten,

Op 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) van kracht.

De AVG is een wetgeving waarin onder andere vastgelegd wordt hoe bedrijven of organisaties dienen om te gaan met persoonsgegevens die ze op een gestructureerde wijze bewaren of verwerken.

Aangezien wij als school gegevens van personeelsleden, leerlingen en hun ouders verwerken, dienen ook wij ons aan de AVG te houden.

In onze privacyverklaring vatten we de belangrijkste aspecten van het schoolbeleid rond de AVG samen.

Korte versie voor leerlingen en ouders:

Lange versie voor leerlingen, ouders en mogelijke sollicitanten:

De VZW scholen heeft ook een beleidstekst rond Informatieveiligheids- en privacybeleid. Deze kan u opvragen bij het aanspreekpunt informatieveiligheid:

privacy.vzwscholen@sintfranciscus.be

Met vriendelijke groeten

Namens het schoolbestuur,