Meldpunt Klokkenluidersdecreet Onderwijs

Als gevolg van het Decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap van 21 juni 2023 moeten alle (onderwijs)instellingen een intern meldpunt hebben waar personeelsleden melding kunnen maken van onregelmatigheden en tekortkomingen ten aanzien van specifieke Europese regelgeving bij zijn werkgever zonder angst voor represailles.

Meer info vindt u in: Infofiche KOV Klokkenluiders en Procedure KOV Klokkenluiders

Het bestuur van onze scholen heeft in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen het volgende meldpunt: