Wie zijn wij?

De VZW scholen SInt-Franciscus bundelt onze drie scholen voor buitengewoon onderwijs.

Zij zijn allemaal destijds opgericht door de zusters Franciscanesse uit Eizeringen (Lennik) en Strijtem (Roosdaal).

 

Wat doen we binnen de VZW?

Nu werken de drie scholen binnen de vzw nauw samen.

Onze drie directies bespreken het dagdagelijks bestuur van de scholen en vzw.

Een groot deel van de administratie en logistiek werd gecentraliseerd en werkt voor de drie scholen samen.

Het leerlingenvervoer wordt voor de drie scholen en het MFC Sint-Franciscus samen georganiseerd.

Tot slot werken we ook inhoudelijk samen. De voorbije jaren werkten we een visie en missie uit en hebben we een gezamelijke strategische planning.

 

Daarnaast werken we ook samen met enkele partners.

MFC-Sint-Franciscus

Samen met MFC (voorheem MPC en MPI) Sint-Franciscus vormen we het begeleidingscentrum Sint-Franciscus.

Ook hier wordt samengewerkt met logistieke diensten en daarnaast vooral ook op inhoudelijk vlak: Van uitwisseling van informatie over onze leerlingen die in het MPC verblijven, over samen organiseren van gemeenschappelijke diensten (bv. vormingsaanbod) tot vergaande samenwerking voor een aantal gezamelijke werkingen: bv. de geïntegreerde werkingen. In deze groepen worden de leerling wordt heel de tijd begeleid door een team van personeel van beide organisaties.

Mediander

Mediander is een open, vrijwillig samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de zorg, onderwijs en begeleiding van personen met een handicap in Vlaanderen en Brussel.

Mediander wil er voor zorgen dat de leden zich door elkaar ondersteund weten bij het realiseren van hun opdracht.

De leden van Mediander zijn ervan overtuigd dat, nog meer dan de voordelen van de schaalgrootte, samenwerking en ondersteuning van elkaar, meer mogelijkheden geeft bij het realiseren van de eigen doelstellingen.

De leden van Mediander respecteren de ‘eigen waarden’ van de verschillende organisaties. In het samenwerkingsverband wordt gewerkt met:

  • respect: de leden respecteren elkaar om wie ze zijn
  • dialoog: echte dialoog vertrekt van evenwaardigheid, ontvankelijkheid en authenticiteit
  • eigenheid: Mediander respecteert de eigenheid van elke organisatie, in de overtuiging van de meerwaarde van de verscheidenheid

Mediander heeft ook een website.