LOGO SYmposium 

English version

Van 1/09/2016 tem 31/05/2018 hebben we een samenwerking via een Europees project van Erasmus + met het Centre for special educational support in Plovdiv Bulgaria.

Meer uitleg over ons project vindt u op de pagina's van Erasmus +

Via uitwisseling van kennis, bezoeken ter plaatse hebben we elkaars know how gedeeld. Deze samenwerking heeft geresulteerd in 4 handleidingen. Zo krijgen startende leerkrachten en therapeuten in het Buitengewoon Onderwijs een aantal denkkaders, concrete lestips rond 4 onderwerpen.

Dit zijn de onderwerpen:

 

We blijven echter als school verder ontwikkelen. Na het maken van deze gemeenschappelijke Engelstalige manuals hebben we de handleidingen verder aangepast. Zo zal je er extra informatie in vinden (bv. extra lessenreeksen voor kleuters,...)

Onderstaande Nederlandstalige handleidingen zijn weer aangepast aan de huidige context van onze school.

We willen we ze via dit medium ter beschikking stellen aan iedereen die met deze onderwerpen te maken heeft. 

Handleidingen voor startende leerkrachten en therapeuten: 

 Voor de verspreiding van deze manuals hebben we 2 nieuwbrieven aangemaakt (Nederlandstalige en Engelstalige versie), indien u wenst mag u deze verder verspreiden.

Newsletter en Nieuwsbrief

Ook hebben we per manual een presentatie gemaakt, die gebruikt is om onze manuals voor te stellen op het Symposium te Plovdiv van 18 en 19 mei 2018

Zij bevatten een overzicht van elke manual: