buloms.png

Type basisaanbod:

Met de komst van het M-decreet werden vanaf september 2015 de huidige types 1 en 8 samengevoegd in het type ‘BASISAANBOD’.

Met een verslag ‘type basisaanbod’, afgeleverd door het CLB, kunnen lagere schoolkinderen van 6 tot 13 jaar in onze school terecht.

Elk kind krijgt in onze school een aangepast aanbod op basis van zijn eigen concrete onderwijsbehoeften.

Een professioneel team van leerkrachten, logopedisten, kinesisten, orthopedagoog,… staat dagelijks klaar om de leerlingen te begeleiden.

We bieden de kinderen de nodige handvaten aan om zich verder te ontwikkelen.

In onze werking op maat horen de volgende accenten:

 • Functioneel leren
 • Zelfstandigheid
 • Leren leren
 • Schoolse vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Positief zelfbeeld

 

Type 3

We bieden onderwijs aan kinderen van 6 tot 13 jaar met emotionele- en gedragsproblemen.

In deze werking ligt het accent op:

 • Individuele leerlingbegeleiding
 • Sociale vaardigheden
 • Schoolse vaardigheden
 • Aangepaste klasgroepen
 • Beloning van positief gedrag
 • Alternatieve schoolparcours
 • Psycho-educatie

 

Type 9

Vanaf 1 september 2015 organiseert onze school het nieuwe onderwijstype 9 voor  kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) die geen verstandelijke beperking hebben.

Vanaf 2003 zijn we gestart met een aparte autiwerking.  Door de jarenlange ervaring heeft het schoolteam de nodige ervaring opgebouwd rond ASS.  We bieden onderwijs aan kinderen van 6 tot 13 jaar met een stoornis binnen het autismespectrum. In een autismevriendelijke omgeving en volgens een individueel traject werken wij aan tal van vaardigheden:

Schoolse vaardigheden (wiskunde, taal, WO, Frans, …)

 • Werkvaardigheden en werkgedrag
 • Sociale vaardigheden
 • Communicatie
 • Vrijetijdsvaardigheden
 • Zelfstandigheid